วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

รายงานวิชาภาษาอังกฤษ ม.ต้น

รายงานภาษาอังกฤษ ม.ต้น ส่งวันที่ 31 กรกฎาคม 2554

หาคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล
- หมวดอาชีพ 20 คำ
- หมวดร่างกาย 20 คำ
- หมวดวงศาคณาญาติ(ความสัมพันธ์) 20 คำ

กริยา 3 ช่อง


กริยาช่อง 1
กริยาช่อง 2
กริยาช่อง 3
คำแปล
bebeginbringburncatchcomecutdodriveeatfeelflyforgivefreezegivegohave/haskeeplearnmakemeetmistakeoverseepayrunseeshakespeakwear

      

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ปฏิทินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีการศึกษา 2554

- กิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์การประชาธิปไตย (พระที่นั่งวิมานเมฆ)
   วันที่ 21,22 มิถุนายน 2554

- กิจกรรมกีฬาสีกศน. วันที่ 26 มิถุนายน 2554

- กิจกรรมศึกษาพิพิธภัณฑ์พระนคร วันที่ 30 มิถุนายน 2554

- กิจกรรมโครงการสถานศึกษา 3 D (ชลบุรี) วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2554

- กิจกรรมค่ายประสบการณ์ชีวิต (กรมทหาร) วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2554

- กิจกกรมค่ายวิชาการ คณิต วิทย์ อังกฤษ ภาษาไทย 22-23 กรกฎาคม 2554

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

"ด่วน"ตารางสอบปลายภาค เทอม 2/2553 หลักสูตร 2551 สอบที่โรงเรียนวัดลาดสนุ่น "ออกแล้วจ้า"

ตารางสอบปลายภาคหลักสูตร 2551
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สอบวันที่ 12 มีนาคม 2554
เวลา      08.30 - 10.00      คณิตศาสตร์
           10.10 - 11.40      ทักษะการพัฒนาอาชีพ
           11.40 - 12.40      พัก
           12.40 - 13.20      สุขศึกษา-พลศึกษา
           13.30 - 14.10      สังคมศึกษา
           14.20 - 15.00      อินเตอร์เน็ตการเรียนรู้ไร้พรมแดน
           15.10 - 15.50      ความเป็นพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย
           16.00 - 16.40      เพศศึกษาสำหรับพ่อแม่กับลูกวัยรุ่น


ตารางสอบปลายภาคหลักสูตร 2551
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบวันที่ 12 มีนาคม 2554
เวลา      08.30 - 09.30      คณิตศาสตร์กับการเงิน 1
           09.40 - 10.40      คณิตศาสตร์กับการเงิน 2
           11.40 - 12.40      พัก
           12.40 - 13.20      การขายและการตลาด
           13.30 - 14.10      บัญชีชาวบ้าน

           14.20 - 15.00      ความเป็นพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย         

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบวันที่ 13 มีนาคม 2554
เวลา      08.30 - 10.00      คณิตศาสตร์
           10.10 - 11.40      ทักษะการขยายอาชีพ
           11.40 - 12.40      พัก
           12.40 - 13.20      สุขศึกษา-พลศึกษา
           13.30 - 14.10      สังคมศึกษา